Korte lijnen:

De eerste contacten

Het bezoek en het opnemen van het werk

Het maken en motiveren van de offerte

Het uitvoeren van het werk

Het bijstellen van een opdracht

De facturering

Allemaal door één en dezelfde persoon, zoals het ook vroeger al ging.

Traditioneel en ouderwets schilderwerk met de technieken en materialen van nu.

Bezoek en opnemen van het werk

© 2017 | rolfilmer.nl